برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
beverage_manufacturing_Mix_Fruit_330ml
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • beverage_manufacturing_Fruit_mango_330ml
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • beverage_manufacturing_Fruit_guava_330ml
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can