برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
chia-4
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • chia-1
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • Organic-Sparkling-Coconut-water_500ml
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can